HOME CONTACT DISCLAIMER

EN: This website is being re-designed.

Mission of GleverID: To stimulate social inclusivity by generating and leveraging smart ideas.
Vision of GleverID: To be a highly respected 'idea-to-practice' organisation that positively impacts social inclusivity by 'Generating and leveraging smart ideas'.
Strategy of GleverID for 2017 in aggregate: To build a platform for generating and exploring smart ideas that may positively impact social inclusivity, starting in The Netherlands.
More info: CONTACT.


NL: Een nieuwe ontwerp van deze website is in de maak.

Missie van GleverID: Stimuleren van sociale inclusiviteit door het genereren en leveren van slimme ideeën.
Visie van GleverID: Een gerespecteerde 'idee-naar-praktijk' organisatie zijn die een positieve uitwerking heeft op sociale inclusiviteit door het 'Genereren en leveren van slimme ideeën'.
Strategie van GleverID voor 2017 in het kort: Een platform bouwen voor het genereren en verkennen van slimme ideeën die een positieve uitwerking kan hebben op sociale inclusiviteit, om te beginnen in Nederland (NL).
Meer info: CONTACT.© 2014-2017 GleverID

Latest version: 20AUG17