Algemene voorwaarden

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan de GleveriD® website het gebruik van deze website en op alle informatie, waaronder gegevens en privacy beleid, die op of via deze website wordt aangeboden. Alhoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid – o.a. ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie – is gemaakt, garandeert GleveriD niet dat deze informatie vrij is van onvolkomenheden of fouten. Bovendien kan GleveriD de informatie op de website, inclusief disclaimer en privacy beleid, zonder aankondiging veranderen (datum laatste versie: onderaan). GleveriD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van aangeboden informatie en/of technische storingen.
Het auteursrecht op deze website berust bij GleveriD. Deze website bevat enkele geregistreerde merken en andere onderdelen die vallen onder ‘copyrights’, portretrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Vermenigvuldiging van deze website of onderdelen daarvan, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GleveriD. Gé F. Klavier is een pseudoniem van de oprichter, eigenaar, bedenker, maker van GleveriD.

GleveriD stelt het op prijs dat u suggesties voor verbeteringen aan website, inclusief privacy beleid en disclaimer, en eventuele vragen stuurt naar info@GleveriD.nl; voor andere wijzen van contact zie: contactinformatie onderaan Home.

Laatste versie van de GleveriD website: 3JUL24