Privacybeleid

GleveriD streeft er naar om, o.a. in navolging van de (Uitvoeringswet) AVG, zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is de organisator van GleveriD (werknaam voor een [beoogde] informele samenwerking van natuurlijke personen met postadres, Heischouw 7, 5345XT Oss). Als GleveriD door u verstrekte persoonsgegevens vastlegt wordt u daarover -indien redelijkerwijs mogelijk- geïnformeerd (zie ook hieronder) en -indien nodig geacht- geconsulteerd. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor diensten van GleveriD, waarbij u betrokken bent (naam, adres, woonplaats (NAW), bankgegevens, e-mail adres). IP adressen die gebruikt worden om de website van GleveriD te benaderen worden opgeslagen via de ‘host’ van de website en kunnen worden gebruikt om gebruik van onze website te analyseren en/of te verbeteren. Geregistreerde gegevens worden niet zonder uw toestemming door GleveriD inzichtelijk gemaakt of overgedragen aan derden, behalve als zij hier wettelijk toe verplicht wordt, zoals (bank)gegevens bij aankoop van producten en (andere) informatie voor het bijhouden van een deugdelijke boekhouding. GleveriD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen (tenzij anders met u overeengekomen) en/of om aan wet- en regelgeving te voldoen. GleveriD heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen en te bewaren. Derden die over gegevens van u kunnen beschikken en die (eventueel) kunnen/moeten bewaren zijn individuen/instellingen die betrokken zijn bij de activiteiten van GleveriD, banken (voor zover u/ GleveriD gebruik maken van hun diensten) en de ‘website host’/e-mailprovider (bijvoorbeeld e-mail- en IP adressen).

Laatste versie: 09APR23